Parafia Połupin pw. bł. Karoliny Kózka

Matka Boża Fatimska

Matka Boża FatimskaMatka Boża Fatimska

Wspomnienie: 13 maja

13 maja 1917 roku troje dzieci pasło niewielkie stadko owiec w Cova da Iria, w parafiiFatima (gmina Vila Nova de Ourém; dziœ miejsce to należy do diecezja Leiria – Fatima. Byli to: dziesięcioletnia Łucja od Jezusa oraz jej kuzyni dziewięcioletni Franciszek i siedmioletnia Hiacynta Marto. Około południa, dzieci – jak to miały w zwyczaju – odmówiły różaniec i bawiły się budując niewielki murek z polnych kamieni (w miejscu, gdzie dziœ znajduje się bazylika). Nagle zobaczyły œwiatło. Pomyœlały, że to błyskawica i postanowiły wracać do domu. Lecz wtedy kolejny błysk rozœwietlił okolicę i nad niewysokim dębem skalnym (w miejscu, gdzie dziœ znajduje się Kaplica Objawień) dzieci ujrzały „Panią jaœniejszą niż słońce”, z której rąk zwieszał się biały różaniec.

 

 

Pani powiedziała im, że powinni się dużo modlić i poprosiła pastuszków, aby przychodzili do Cova da Iria przez 5 kolejnych miesięcy 13 dnia każdego miesiąca o tej samej porze. Dzieci zrobiły tak 13 czerwca, lipca, wrzeœnia oraz paŸdziernika; Pani ponownie objawiła się w Cova da Iria i rozmawiała z nimi. 19 sierpnia objawienie miało miejsce w Valinhos (około 500 m od Aljustrel) ponieważ 13 dnia tego miesišca dzieci były uwięzione przez administratora gminy do Vila Nova de Ourém.

Podczas ostatniego objawienia – 13 paŸdziernika obecnych było już około 70 tysięcy osób. Pani powiedziała dzieciom, że jest Matką Boską Różańcową i poprosiła, aby wybudowano w tym miejscu kaplicę na Jej czeœć. Po objawieniu wszyscy zgromadzeni widzieli cud obiecany trojgu dzieciom w lipcu i we wrzeœniu: słońce, które wyglądało jak srebrny dysk i można było na nie spoglądać bez trudnoœci, wirowało wokół własnej osi jak ognista kula, zdając się spadać ku ziemi. Potem, kiedy Łucja była już zakonnicą w zgromadzeniu œw. Doroty, Matka Boska objawiła się jej ponownie w Hiszpanii (10 grudnia 1925 i 15 lutego 1926 w klasztorze w Pontevedra oraz nocš z 13 na 14 czerwca 1929 w klasztorze w Tuy), prosząc o nabożeństwo pięciu pierwszych sobót (odmawianie różańca, rozważanie tajemnic różańcowych, spowiedŸ i przyjęcie komunii œwiętej z intencjš wynagrodzenia za grzechy popełnione przeciw Niepokalanemu Sercu Maryi) oraz poœwięcenie Rosji Jej Niepokalanemu Sercu. Tę proœbę Matka Boska zapowiadała już 13 lipca 1917 roku.

Wiele lat póŸniej siostra Łucja wyznała jeszcze, że między kwietniem a paŸdziernikiem 1916 roku widzšcym dzieciom trzykrotnie objawił się Anioł (dwa razy w Loca do Cabeço i raz obok studni w ogrodzie przy domu Łucji), zapraszajšc ich do modlitwy i pokuty.

Od 1917 roku do Fatimy wciąż napływają tysiące pielgrzymów z całego œwiata, przede wszystkim 13 dnia każdego miesiąca, a także w letnich miesiącach wakacyjnych oraz w czasie ferii zimowych oraz coraz częœciej w weekendy i dni powszednie. Rocznie przybywa tu pięć milionów pielgrzymów.

Adres

Parafia pw. bł. Karoliny Kózka
ul. Słoneczna 10a
Połupin
66-600 Krosno Odrzańskie
tel.: +48 68-383-69-35
e-mail:

Niedzielne Msze Św.

Połupin /niedziela 10:30
Połupin /sobota 18:00
Nowy Zagór 09:00
Stary Raduszec 12:00
Strumienno 13:00